Ενημερωτικοί Οδηγοί της Εθνικής Επιτροπής για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία (ΗΜΑ)

Ενημερωθείτε για τους κινδύνους της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας και τα μέτρα προφύλαξης που συστήνει η Εθνική Επιτροπή;

Οδηγός “Τι πρέπει να γνωρίζεις για την Ασύρματη Ακτινοβολία και το Μωρό σου” (2022) – Βασισμένο στο BabySafe Project

Εκτενής οδηγός (2016, επανεκτύπωση 2020)

Οδηγός Ασφαλούς Αξιοποίησης του Διαδικτύου και Ιδίως για την “Εξ Αποστάσεως Μάθηση” των Παιδιών (2020)

Οδηγός Ασφαλούς Αξιοποίησης
του Διαδικτύου και Ιδίως για την
“Εξ Αποστάσεως Μάθηση” των Παιδιών

Είμαστε ευγνώμονες που η σημερινή
τεχνολογία μας επιτρέπει να εργαζόμαστε από
το σπίτι, τα παιδιά να παρακολουθούν τα
μαθήματα τους, και ιδίως να μένουμε σε επαφή
έστω και από «μακριά» με αυτούς που αγαπούμε... 

Σύντομος οδηγός (2019)

Verified by MonsterInsights