«Η μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (ΗΜΑ) (30 kHz – 300 GHz), η οποία συμπεριλαμβάνει την ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα, τα Wi-Fi και άλλες ασύρματες συσκευές/συνδέσεις επικοινωνίας, είναι πιθανώς καρκινογόνος (κατηγορία 2Β) για τον άνθρωπο»

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2011

Με τα παρόντα δεδομένα και ενώ η έρευνα εξελίσσεται, στη βάση της Αρχής της Προφύλαξης, η προφύλαξη του εμβρύου και του παιδιού και η μείωση της έκθεσής τους στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, είναι η μόνη υπεύθυνη επιλογή.

Ενημερωθείτε για τους κινδύνους που ελοχεύει η μη ιονίζουσα Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Ραδιοσυχνοτήτων, και τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προστετέψετε αυτούς που αγαπάτε:

Verified by MonsterInsights