"Μαθαίνω & Μπορώ να Προφυλάξω το Παιδί μου από Τοξικές Ουσίες και Άλλους Περιβαλλοντικούς Παράγοντες"

- Βιβλίο της Εθνικής Επιτροπής "Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού"

Τα παιδιά μας καθημερινά είναι εκτεθειμένα σε πολλές τοξικές ουσίες και άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους, πολλές φορές αόρατους σε μας και όμως τόσο κοντά μας, μιας και βρίσκονται στον αέρα, το νερό, το φαγητό και στα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε.

Βρίσκονται στο σπίτι, στο σχολείο, στην καθημερινότητά μας και η αντιμετώπισή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμάς. 

«Μπορώ να προλάβω και να προφυλάξω
το παιδί μου φτάνει να μάθω πώς – πότε – πού»

Ας δώσουμε στα παιδιά μας ένα διαχρονικό
δώρο ζωής… την ΥΓΕΙΑ.

Ακολουθεί το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή PDF: 

Επανεκτύπωση 2020

Αναθεωρημένη Έκδοση 2017

Προηγούμενες Εκδόσεις

Επανέκδοση 2013

Έκδοση 2011

Verified by MonsterInsights