16 Πρακτικοί Κανόνες - Διακήρυξη της Λευκωσίας για τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ραδιοκυμάτων, Νοέμβριος 2017

Προτείνονται 16 Πρακτικοί Κανόνες βασισμένοι στους κανόνες οι οποίοι δημοσιεύονται ετήσια από τον Ιατρικό Σύλλογο Βιέννης/Αυστρίας, σε σχετικές οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» και στην Διακήρυξη του Reykjavik 2017.

Verified by MonsterInsights