Ζωγραφική Προσώπου - Face Painting

- Mπορεί να απειλήσει σοβαρά την υγεία και ανάπτυξη των παιδιών

Τα παιδιά μας, ό,τι πολυτιμότερο έχουμε είναι πολύ ευάλωτα στις επιδράσεις τοξικών ουσιών.

Η Ζωγραφική Προσώπου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών.
Τα υλικά μπορεί να περιέχουν, μεταξύ άλλων, τοξικά μέταλλα που επηρεάζουν τον ΔΕΙΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ των παιδιών.

 

Σχετική πιλοτική έρευνα, για τις τοξικές ουσίες που εμπεριέχονται στα σκευάσματα ζωγραφικής έχει εκπονηθεί το 2012 – 2013 από την Εθνική Επιτροπή “Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού” σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Εισαγωγή

Η ζωγραφική προσώπου (face painting) είναι μια δημοφιλής δραστηριότητα, ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά η οποία  όμως μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς  κινδύνους. Τα  υλικά  που χρησιμοποιούνται στην ζωγραφική προσώπου έχουν μελετηθεί διεθνώς όπως από το Κέντρο Υγείας του Καναδά και διάφορα εξειδικευμένα εργαστήρια στην Αμερική και στην Ευρώπη. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη  τοξικών ουσιών όπως  ο μόλυβδος (Pb), το αρσενικό (As), ο υδράργυρος (Hg),  το κάδμιο (Cd)  και το αντιμόνιο (Sb), που  μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία των νεφρών, του νευρικού, ανοσοποιητικού και του αναπαραγωγικού συστήματος. Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει ότι το κάδμιο και το ανόργανο αρσενικό  είναι  δυνατό να είναι καρκινογόνα. Επιπλέον στα προϊόντα αυτά προσδιορίστηκε  νικέλιο (Ni), κοβάλτιο (Co) και χρώμιο (Cr)  που μπορούν  να προκαλέσουν  διάφορες αλλεργίες και δερματικές παθήσεις, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Επίσης εντοπίστηκαν και οργανικές τοξικές ουσίες, όπως βουτάνιο (επίμονη βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία), thiram (πιθανώς καρκινογόνος ουσία), αλουμίνα (οξείδιο του αργιλίου Al2O3, τοξική ουσία στον εγκέφαλο), προπυλενογλυκόλη (πιθανώς καρκινογόνος ουσία), και μη εγκριμένες  για χρήση στα καλλυντικά χρωστικές ουσίες (FDA) .

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε καρκινογόνες και νευροτοξικές ουσίες.  Επιπρόσθετα κατά την προσχολική ηλικία οι κίνδυνοι  από  νευροτοξικές ουσίες όπως πχ ο μόλυβδος και ο υδράργυρος, που μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου, το  δείκτη νοημοσύνης κ.α., είναι ακόμη μεγαλύτεροι. Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται τάχιστα κατά την περίοδο  αυτή και μέχρι το 4ο έτος φτάνει το 80% της συνολικής ανάπτυξης του. Ταυτόχρονα είναι ευάλωτος λόγω απουσίας ή ατελούς ανάπτυξης του  αιματο-εγκεφαλικού προστατευτικού φραγμού. Ειδικότερα η έκθεση  στον μόλυβδο και υδράργυρο προγεννητικά αλλά και κατά την νηπιακή και παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει την ομαλή ανάπτυξη του εγκεφάλου, να προκαλέσει ελλειμματική προσοχή, μείωση του IQ, μείωση της επίδοσης στο σχολείο, επιθετική συμπεριφορά  κ.ά. Επιπρόσθετα ο υδράργυρος επηρεάζει και τα νεφρά. Το νικέλιο και το χρώμιο είναι ισχυρά αλλεργιογόνα. Το αρσενικό σε ορισμένες μορφές είναι καρκινογόνο με κύριο στόχο το δέρμα, γεγονός που καθιστά την παρουσία του στα παρασκευάσματα αυτά πολύ επικίνδυνη. 

Verified by MonsterInsights