Διάλεξη σε Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης

Η Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης διοργανώνει Ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς και εκπαιδευτικούς της Σχολής το Σάββατο 13 Maϊου 2017 και ώρα 14.00μ.μ. στον χώρο του Νηπιαγωγείου της Εθνικής Σχολής με θέμα: 

«Προστασία των παιδιών από την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα Wi-Fi, κινητά τηλέφωνα, κ’ άλλες ασύρματες συσκευές και συνδέσεις. Μπορώ να προστατέψω το παιδί μου!»

Ομιλήτρια: Δρ. Στέλλα Κάννα-Μιχαηλίδου, εμπειρογνώμονας για τις επιπτώσεις Τοξικών παραγόντων στην Υγεία του Παιδιού.

Στόχος: η ενημέρωση για τους κινδύνους αλλά και για τα δυνατά πρακτικά μέτρα μείωσης της έκθεσης των παιδιών καθώς και τους τρόπους ασφαλούς αξιοποίησης της τεχνολογίας και του διαδικτύου ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Τα παιδιά μας εκτίθενται καθημερινά σε ένα ηλεκτρονικό νέφος που δημιουργείται από την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, οι ασύρματες συσκευές παρακολούθησης των βρεφών, άλλες παρόμοιες ασύρματες συσκευές καθώς και οι ασύρματες συνδέσεις συσκευών (Η/Υ, tablets, ) μέσω Wi-Fi ή μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 3G ή 4Gή /και 5G (ΔΚΤ). Αυτή η ακτινοβολία καθορίστηκε ως «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο» 2Β από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το 2011, ενώ υπάρχουν και άλλες πολύ σοβαρές βιολογικές επιδράσεις μεταξύ των οποίων επιδράσεις στην ανάπτυξη και λειτουργία του παιδικού εγκεφάλου, καταστροφή του DNA και νευρικών κυττάρων, επηρεασμός της μαθησιακής ικανότητας κ.α.

Καθώς η έρευνα ιδίως για τις μακρόχρονες επιπτώσεις είναι σε συνεχή εξέλιξη, υπάρχουν ακόμα επιστημονικές αντιδικίες ως προς το είδος και το μέγεθος των κινδύνων, χωρίς όμως να αμφισβητείται η ύπαρξη κίνδυνων. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη α) την σοβαρότητα τους, β) την πολύ μεγάλη και συνεχή έκθεση (ενεργητική και παθητική) και ευαισθησία των παιδιών γ) το γεγονός ότι η ασφάλεια των ασύρματων συσκευών ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στα παιδιά δεν έχει ελεγχθεί πριν την διάθεσή τους στην αγορά, ούτε και έχει αποδειχθεί, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την υγεία των παιδιών μας αναμένοντας παθητικά, καθιστώντας τα έτσι πιθανώς «πειραματόζωα».

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, Ιατρικοί Σύλλογοι μεταξύ των οποίων της Αθήνας  και της Αυστρίας, κ.ά. προειδοποιούν: «Οι κίνδυνοι είναι σοβαροί. Η εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης, η μείωση της έκθεσης των παιδιών και η συνετή ανάλογα με την ηλικία χρήση της τεχνολογίας, είναι επιβεβλημένες». Υπάρχουν ασφαλείς τρόποι/πρακτικές συνετής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Μπορούμε να μειώσουμε του κινδύνους φτάνει να τους κατανοήσουμε και να μάθουμε Πώς. 

Κατά την εκδήλωση θα δοθεί δωρεάν το Βιβλίο της Εθνικής Επιτροπής Κύπρου Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού: «Μαθαίνω και μπορώ να Προφυλάξω το παιδί από περιβαλλοντικούς κινδύνους» και ο ειδικός οδηγός πρακτικών μέτρων προφύλαξης από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

Verified by MonsterInsights