Κωδικός UFI στις ετικέτες των χημικών προϊόντων
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/34

Γιατί υπάρχει ο κωδικός UFI και πού μπορεί κανείς να τον βρει.

Ατυχήματα τα οποία οφείλονται σε χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή – ειδικά εάν  υπάρχουν μικρά παιδιά. Σε περίπτωση τέτοιου ατυχήματος, ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή επικοινωνώντας με το κέντρο δηλητηριάσεων ή με τον γιατρό σας.

Σταδιακά, στις ετικέτες των χημικών  προϊόντων θα αναγράφεται ένας κωδικός UFI που αποτελείται από 16 χαρακτήρες — αυτός θα είναι χρήσιμος σε περίπτωση που θα ζητήσετε ιατρικές συμβουλές. Ο κωδικός UFI βοηθά τα κέντρα δηλητηριάσεων να αναγνωρίζουν πιο γρήγορα το προϊόν και τα συστατικά του, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε πιο άμεσες και ακριβείς συμβουλές.

Ο κωδικός UFI αναγράφεται ήδη στις ετικέτες πολλών προϊόντων — για παράδειγμα, πολλών προϊόντων καθαρισμού, χρωμάτων, συγκολλητικών υλών και λιπασμάτων. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να βλάψουν την υγεία σας εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Έως το 2025, όλα αυτά τα προϊόντα θα φέρουν τον κωδικό UFI — με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών.

Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες:https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/whytheufimattersforeverybody

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Κωδικός UFI στις ετικέτες των χημικών προϊόντων
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/34

Τι είναι ο κωδικός UFI;

Τον κωδικό UFI θα τον βρείτε στις ετικέτες ορισμένων χημικών προϊόντων που ενδέχεται να είναι επιβλαβή για την υγεία σας. Ο κωδικός αποτελείται από δεκαέξι χαρακτήρες και τα αρχικά του ακρωνύμιου UFI αντιστοιχούν σε «Unique Formula Identifier» (Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης). Ο κωδικός UFI περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες αριθμών και γραμμάτων που χωρίζονται μεταξύ τους με παύλα. Μπροστά από τον κωδικό βρίσκεται πάντα το ακρωνύμιο «UFI».
Τον κωδικό UFI μπορείτε να τον εντοπίσετε στις ετικέτες των περισσότερων καθαριστικών προϊόντων που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας, σε μπογιές, σε απολυμαντικά προϊόντα ακόμα και σε χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.

Ο κωδικός UFI βρίσκεται στην ετικέτα του προϊόντος και παρέχει πληροφορίες για τα συστατικά και την τοξικότητά του. Από τη στιγμή που υπάρχει ο κωδικός UFI στην ετικέτα ενός προϊόντος αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που αφορούν το προϊόν έχουν υποβληθεί στη Βάση Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) και στην Ευρωπαϊκή Πύλη Κοινοποίησης για τα Κέντρα Δηλητηριάσεων και παραμένουν εμπιστευτικές. Πρόσβαση έχουν μόνο τα Κέντρα Δηλητηριάσεων και οι Διορισμένοι Φορείς στα Κράτη Μέλη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 όλα τα χημικά προϊόντα που περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία χημικές ουσίες και πωλούνται στους καταναλωτές εντός της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν κωδικό UFI. Ωστόσο, ορισμένα από τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε τοπικό σας κατάστημα είναι πιθανό να μην διαθέτουν ακόμα κωδικό UFI, καθώς για τα προϊόντα που κυκλοφόρησαν στην αγορά της ΕΕ πριν από το 2021 οι εταιρείες έχουν προθεσμία για να προσθέσουν τον κωδικό αυτό έως τις αρχές του 2025.

Γιατί είναι σημαντικός ο κωδικός UFI;
Αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας εκτεθείτε τυχαία σε προϊόν που περιέχει επικίνδυνες για την υγεία χημικές ουσίες, το πιθανότερο είναι να απευθυνθείτε αρχικά στο γιατρό σας, είτε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων ή να αποταθείτε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Δηλητηριάσεων, στο 40 % περίπου των κλήσεων που λαμβάνονται, το κέντρο δυσκολεύεται να εντοπίσει γρήγορα και με ακρίβεια το προϊόν που σχετίζεται με το ατύχημα.

Ως εκ τούτου προέκυψε η ιδέα του Κωδικού UFI. Επειδή ο κωδικός UFI συνδέεται με πληροφορίες για το προϊόν, τις χρήσεις του, τα συστατικά και την τοξικότητά του, ο υπεύθυνος του Κέντρου Δηλητηριάσεων μπορεί, εφόσον γνωρίζει τον κωδικό, να εντοπίσει στη Βάση Δεδομένων, στην οποία έχει πρόσβαση, όλες τις σχετικές πληροφορίες και να παρέχει άμεσα και αποτελεσματικά την κατάλληλη συμβουλή / θεραπεία / αντιμετώπιση.

Σε ποιο σημείο της ετικέτας βρίσκεται ο κωδικός UFI;

Ο κωδικός UFI πρέπει πάντα να βρίσκεται σε απολύτως εμφανές σημείο της ετικέτας του προϊόντος, δίπλα στην εμπορική του ονομασία ή στις πληροφορίες κινδύνου, όπως π.χ. στο προειδοποιητικό σύμβολο κινδύνου και στις συμβουλές για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Ο κωδικός UFI μπορεί επίσης να έχει τη μορφή αυτοκόλλητου αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείται στο κάτω μέρος της συσκευασίας.

Ποια προϊόντα έχουν κωδικό UFI;

Ορισμένα παραδείγματα προϊόντων που μπορεί να φέρουν κωδικό UFI:
• Προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (κουζίνα, μπάνιο, αυλές, μπαλκόνια).
• Προϊόντα καθαρισμού
αυτοκινήτων, υποδημάτων κλπ.
• Προϊόντα απολύμανσης / καθαρισμού του νερού για τις πισίνες και άλλα χημικά προϊόντα συντήρησης πισίνων.
• Απολυμαντικά, Αντιμικροβιακά/ Αντισηπτικά προϊόντα.
• Απορρυπαντικά
ρούχων και πιάτων, μαλακτικά υφασμάτων.
• Αρωματικά χώρου
, αποσμητικά χώρου, αρωματικά κεριά.
• Προϊόντα ζωγραφικής και χειροτεχνίας
όπως μπογιές, διορθωτικά υγρά, κόλλες.
• Υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων.
• Χημικά προϊόντα κήπων,
όπως π.χ. λιπάσματα φυτών και παρασιτοκτόνα.
• Καύσιμες ύλες,
όπως π.χ. υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου και καύσιμες ύλες για λυχνίες.
• Μελάνια
και τόνερ για εκτυπωτές.
• Συγκολλητικές ουσίες,
όπως π.χ. οι κοινές κόλλες ή πιο εξειδικευμένες συγκολλητικές ουσίες.

Τον κωδικό UFI δεν θα τον βρείτε στις ετικέτες καλλυντικών, όπως βαφές για μαλλιά, σαμπουάν ή λακ, ή σε φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς τα προϊόντα αυτά ελέγχονται από διαφορετική νομοθεσία.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στις πιο κάτω ιστοσελίδες:
https://youtu.be/J1Pt58nukbA 
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/1803644/ufi_what_it_means_el.pdf/de8e4365-b35e-0615-77a1-92391daa095c 

16.9.2021                                                                                                                                                                                                                       ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                                                                                                                                                                                                                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                             ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΤΘ. 24855, 1304 Λευκωσία
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli 

 

Verified by MonsterInsights