Σειρά Διαδικτυακών Σεμιναρίων για τις/τους Νηπιαγωγούς με θέμα:
Τοξικοί παράγοντες και τρόποι προστασίας των παιδιών: Από το «πρέπει» στο «πως»

- 27 Οκτωβρίου, 5, 12, 19 και 26 Νοεμβρίου, 4-6 μ.μ.
Verified by MonsterInsights