Οδηγός για Ασφαλή Παιχνίδια

- Διαλέξτε τα παιχνίδια με αγάπη αλλά και προσοχή!

Τα παιχνίδια είναι απαραίτητα για την υγιή διανοητική / ψυχοκινητική / κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Όμως πρέπει να είναι ασφαλή, τόσο μηχανικά (φυσική αντοχή, κλπ), όσο και από την άποψη των χημικών ουσιών που μπορεί να περιέχουν. Περαιτέρω, πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας, να μην είναι εύφλεκτα, και να είναι ασφαλή ως προς τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες, αλλά και να μην εκθέτουν το παιδί σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Τέλος, μη ξεχνάτε ότι το κατάλληλο βιβλίο είναι πολύτιμο και αναντικατάστατο δώρο για τα παιδιά, από τους πρώτους μήνες της ζωής τους.

Στον επικαιροποιημένο οδηγό για ασφαλή παιχνίδια (2021), που ακολουθεί, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να ενημερωθείτε κατάλληλα και να κάνετε τις καλύτερες επιλογές, προστατεύοντας τα παιδιά σας:

Verified by MonsterInsights