Διαλέξτε τα παιχνίδια με αγάπη αλλά και προσοχή!

Τα παιχνίδια είναι απαραίτητα για την υγιή διανοητική / ψυχοκινητική / κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Όμως πρέπει να είναι ασφαλή, τόσο μηχανικά (φυσική αντοχή, κλπ), όσο και από την άποψη των χημικών ουσιών που μπορεί να περιέχουν. Περαιτέρω, πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας, να μην είναι εύφλεκτα, και να είναι ασφαλή σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας ή χρήσης τους. Τέλος, μη ξεχνάτε ότι το κατάλληλο βιβλίο είναι πολύτιμο και αναντικατάστατο δώρο για τα παιδιά από τους πρώτους μήνες της ζωής τους.

Στον επικαιροποιημένο οδηγό για ασφαλή παιχνίδια (2022), που ακολουθεί, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να ενημερωθείτε κατάλληλα και να κάνετε τις καλύτερες επιλογές, προστατεύοντας τα παιδιά σας:

Συμβουλευτείτε επίσης τον ενημερωτικό οδηγό της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή που ακολουθεί, σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχουν τα μικρά αντικείμενα. 

Verified by MonsterInsights