Μάθετε να κάνετε τις σωστές επιλογές και να αποφεύγετε τους κινδύνους

 

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών και στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. Όμως κάποιοι κρύβουν πολύ σοβαρούς κινδύνους, ιδίως για τα παιδιά και τις εγκύους, οι οποίοι εντούτοις είναι δυνατό να αποτραπούν.

Ενημερωθείτε για τους κινδύνους αυτούς, ώστε να τους αποφεύγετε, και να χρησιμοποιείσετε οικονομικούς λαμπτήρες με ασφάλεια.  Ακολουθούν ο ενημερωτικός οδηγός  και σχετική επικαιροποιημένη παρουσίαση της Δρος Στέλλας Κάννα Μιχαηλίδου: 

Ενημερωτικός Οδηγός

Παρουσίαση Δρος. Στέλλας Κάννα Μιχαηλίδου

– στην Επιστημονική Ημερίδα της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων – 07/11/2019

Verified by MonsterInsights