Δελτίο Τύπου: Εμπρησμός κεραιών κινητής τηλεφωνίας

- Κοινή θέση Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» (ΕΕΠΥΠ) - 11 Ιουνίου 2019

Εμπρησμός κεραιών κινητής τηλεφωνίας – Κοινή θέση Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» (ΕΕΠΥΠ)

 Ο ΠΙΣ και η ΕΕΠΥΠ καταδικάζουν με βδελυγμία τις οποιεσδήποτε παράνομες ενέργειες και βανδαλισμούς που αφορούν στην καταστροφή κεραιών και υποδομών κινητής τηλεφωνίας. Οι απαράδεκτες αυτές πράξεις αντίκεινται στην επιστημονικά ορθή Ανάπτυξη – Διαχείριση και Ασφάλεια της τεχνολογίας η οποία είναι μέρος της ζωής μας και αποτελεί σημαντικό εργαλείο εξέλιξης της σύγχρονης ιατρικής.

Επιθυμούμε επίσης να καταδικάσουμε οποιαδήποτε φαινόμενα παραποίησης του περιεχομένου και του πνεύματος της Διακήρυξης της Λευκωσίας του 2017 για τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ραδιοσυχνοτήτων με προφανή στόχο την προώθηση αλλότριων σκοπών, από οποιονδήποτε και αν επιχειρούνται.

Η ΕΕΠΥΠ και ο ΠΙΣ, ως ανεξάρτητοι επιστημονικοί φορείς, εργάζονται συστηματικά στη βάση της Επιστημονικής γνώσης, της Αρχής της Προφύλαξης και των θεμελιωδών Αρχών της Δημόσιας Υγείας, με στόχο την Αξιοποίηση της Τεχνολογίας με Ασφάλεια, μέσα από την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Η πρόληψη και η προστασία της Υγείας, ιδίως των παιδιών, αποτελούν τον αποκλειστικό διαχρονικό μας στόχο.

Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου

Πρόεδρος του Παγκύπριου
Ιατρικού Συλλόγου

www.cyma.eu

Δρ. Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
«Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού»

www.paidi.com.cy

Verified by MonsterInsights