Δελτίο Τύπου: Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, δηλώνει την ανησυχία της για την ενδεχόμενη έκθεση συμπολιτών μας σε επιβλαβείς ουσίες

- 2 Μαρτίου 2021

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, δηλώνει την ανησυχία της για την
ενδεχόμενη έκθεση συμπολιτών μας σε επιβλαβείς ουσίες

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και όπου εκφράζαμε την ανησυχία μας για τον κίνδυνο από την έκθεση συμπολιτών μας σε επιβλαβείς ουσίες, λόγω της λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος πλησίον κατοικημένων περιοχών, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου επιθυμεί να επανατοποθετηθεί επί του θέματος και να τονίσει τα εξής:

Έχουμε λάβει σωρεία πληροφοριών από συμπολίτες μας για το ενδεχόμενο μετακίνησης των εργοστασίων αυτών στα όρια άλλων κατοικημένων περιοχών. Δηλώνουμε απερίφραστα την ισχυρή μας θέση ότι η λειτουργία βιομηχανικών μονάδων η οποία δυνατόν να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία συνανθρώπων μας, θα πρέπει να σχεδιάζεται και να ελέγχεται με επαρκή επιμέλεια ώστε ο κύριος γνώμονας που να την διέπει να είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η προσοχή και η ευαισθητοποίηση μας οφείλει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε ότι αφορά τα παιδιά, των οποίων ο οργανισμός είναι πιο ευάλωτος στην σωρευτική δράση επιβλαβών ουσιών. Οι όποιοι προστατευτικοί μηχανισμοί αποτροπής βλαπτικών επιδράσεων, τόσο άμεσων όσο και μακροπρόθεσμων, θα πρέπει αυτονόητα να αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητα, ιδιαίτερα για περιοχές όπου διαβιούν παιδιά.

Η εξεύρεση λύσεων οι οποίες μακροχρόνια να κατοχυρώνουν την διαβίωση όλων των συμπολιτών μας σε ασφαλείς περιβαλλοντικές συνθήκες, αποτελεί ευθύνη όλων μας. Καλούμε επομένως όλους τους αρμόδιους φορείς όπως επιδείξουν την δέουσα προσοχή και αφουγκραστούν τις ανησυχίες των κατοίκων. Η εν λόγω μετακίνηση των μονάδων αυτών δεν θα πρέπει να αποτελέσει αιτία μετάθεσης και διαιώνισης του προβλήματος.

Εκ του ΔΣ της ΠΕΚ

Verified by MonsterInsights