Σύνθεση Επιτροπής 2017-2020

Σύνθεση Εθνικής Επιτροπής "Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού" 2017-2020 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Εθνικής Επιτροπής “Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού”. (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ 830, Επίσημη εφημερίδα με αριθμό 4545 της 4ης...
Verified by MonsterInsights