Επιλογή Σελίδας

Σύνθεση Επιτροπής 2017-2020

Σύνθεση Επιτροπής 2017-2020 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού. (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ 830, Επίσημη εφημερίδα με αριθμό 4545 της 4ης Αυγούστου 2017) Πρόεδρος: Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου: Χημικός,...