Σύνθεση Επιτροπής 2017-2020

Σύνθεση Εθνικής Επιτροπής "Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού" 2017-2020 Διορισμός του Προέδρου και των μελών της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού». (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ 830, Επίσημη εφημερίδα με αριθμό 4545 της 4ης Αυγούστου 2017)...