Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2019

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2019 Πιο κάτω υπάρχει αναρτημένη η Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής “Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού” (ΕΕΠΥΠ) για το 2019, μαζί με: (1) την εκτενή περίληψη των Δραστηριοτήτων, (2) την περίληψη της Διαχρονικής Εκστρατείας...
Verified by MonsterInsights