Επιλογή Σελίδας

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2019

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2019 Πιο κάτω υπάρχει αναρτημένη η Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» (ΕΕΠΥΠ) για το 2019, μαζί με: (1) την εκτενή περίληψη των Δραστηριοτήτων, (2) την περίληψη της Διαχρονικής Εκστρατείας της ΕΕΠΥΠ για...