Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας – 21/08/19

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας - 21/08/19 Δημόσια Διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης Ευαισθητοποιητικών Χημικών Ουσιών σε υφασμάτινα και δερμάτινα αντικείμενα (ΚΧΟ 27) Δημόσια Διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης Ευαισθητοποιητικών Χημικών Ουσιών σε...

Ο Ρόλος και η Δράση της Εθνικής Επιτροπής “Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού” (ΕΕΠΥΠ) στο θέμα της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδιοκυμάτων (EMF/RF), στα Πλαίσια των Όρων Εντολής της και της Αποστολής της

Ο Ρόλος και η Δράση της Εθνικής Επιτροπής "Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού" (ΕΕΠΥΠ) στο θέμα της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδιοκυμάτων (EMF/RF), στα Πλαίσια των Όρων Εντολής της και της Αποστολής της Ο Ρόλος και η Δράση της Εθνικής Επιτροπής “Περιβάλλον...
Verified by MonsterInsights