Έκκληση Επιστημόνων για Όρια Πραγματικής Προστασίας από την Έκθεση στην Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία (100kHz έως 300kHz)

The EMF Call of Scientists For Truly Protective Limits For Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz) ICNIRP’s opinion and guidelines are unscientific and protect industry, not public health  In order to protect the public and the environment from the...
Verified by MonsterInsights