Αναθεωρημένη Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας σχετικά με την χρήση Wifi σε σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης (Υπ. Παιδείας)

Αναθεωρημένη Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την χρήση Wi-Fi σε σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης (Υπ. Παιδείας) - 01/08/2017 Αναθεωρημένη εγκύκλιος αναφορικά με την εγκατάσταση και χρήση ασύρματου δικτίου (Wi-Fi) σε σχολεία της Δημοτικής...
Verified by MonsterInsights