Μπαταρίες – κουμπιά: κίνδυνοι και προφυλάξεις

Πολυμέσα Η επίδραση της υπερβολικής χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε βασικές λειτουργίες του νευρικού συστήματος παιδιών και εφήβων Δρος Αντιγόνης Συρίγου Παπαβασιλείου –  Παιδονευρολόγος / Επικεφαλής Νευρολογικού Τμήματος, ΙΑΣΩ Παίδων, Αθήνα Οι...
Verified by MonsterInsights