Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την Ακτινοβολία των Κινητών και Άλλων Ασύρματων Συσκευών

Φυλλάδιο της Επιτροπής σχετικά με τους κινδύνους για τα Παιδιά από την Έκθεσή τους στη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (κινητά τηλέφωνα, Wi-Fi, tablets, κ.α). Προφύλαξη και μείωση της έκθεσης των παιδιών η μόνη επιλογή !!!! 

Ενημερωθείτε για τους κινδύνους και για τα μέτρα προφύλαξης  στα φυλλάδια της Επιτροπής που ακολουθούν πιο κάτω, στις εκδόσεις του 2016 και 2015 στα Ελληνικά, και αυτή του 2017 μεταφρασμένη στην Αγγλική.

 

Verified by MonsterInsights