Παρουσιάσεις Ημερίδας 2018

Φέτος η θεματολογία κάλυψε σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των παιδιών, όπως η κατάχρηση των πολυμέσων και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών (Wi-Fi), η επιληψία και οι τρόποι αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών της επιπτώσεων, οι ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα, τα πλαστικά, η σημασία της διατροφής ως εργαλείου πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, η παχυσαρκία – τα Κυπριακά επιδημιολογικά δεδομένα και η πρόληψή της κατά τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, και η ανάδειξη των επιπλοκών που προκαλούνται από τη συνεργική δράση των διαφόρων ορατών και αoράτων περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Verified by MonsterInsights