Έκκληση Επιστημόνων για Όρια Πραγματικής Προστασίας από την Έκθεση στην Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία (100kHz έως 300kHz)

H άποψη και οδηγίες της ICNIRP δεν είναι επιστημονικές και προστατεύουν την Βιομηχανία και όχι την Δημόσια Υγεία

Για την προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος από τις γνωστές και καταστροφικές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (EMF) ζητούμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όλες τις κυβερνήσεις να μην αποδεχθούν τα όρια της ICNIRP. Τα όρια αυτά δεν προστατεύουν, αλλά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος δεδομένου ότι επιτρέπουν την επικίνδυνη έκθεση όλου του παγκοσμίου πληθυσμού, περιλαμβανομένων και των ευπαθών ομάδων κάτω από μία μη επιστημονική παραδοχή ότι είναι “προστατευτικά”.

Ιστορικό:

H Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία της μη Ιονίζουσας ακτινοβολίας (ICNIRP) εξέδωσε προσωρινές οδηγίες στις 11 Ιουλίου 2018 για τον περιορισμό της έκθεσης σε Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (100 kHz – 300 kHz). Αυτά τα όρια δεν έχουν επιστημονική βάση, είναι ξεπερασμένα και δεν αποτελούν μία αντικειμενική αξιολόγηση με αναφορά στα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, σχετικά με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας. Τα όρια δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν εκτεταμένες επιστημονικές αναφορές που τεκμηριώνουν ξεκάθαρα σοβαρές επιπτώσεις, σε πυκνότητες ακτινοβολίας πολύ χαμηλότερες από αυτές που ορίζουν τα όρια της ICNIRP1. Αυτές οι οδηγίες – όρια είναι ανεπαρκή για να προστατεύσουν τον άνθρώπο και το περιβάλλον.

Τα όρια της ICNIRP προστατεύουν μόνο από την έντονη εμφάνιση θερμικών συμπτωμάτων σε μια βραχυχρόνια και αυξημένη έκθεση. Τα όρια αυτά δεν προστατεύουν από τις δυσμενείς επιπτώσεις μιας χαμηλής και παρατεταμένης έκθεσης όπως αυτές του καρκίνου, των προβλημάτων αναπαραγωγής, των επιπτώσεων επί του νευρικού συστήματος, ενώ τέτοια συμπτώματα έχουν επιβεβαιωμένα παρατηρηθεί με διαχρονική ακτινοβολία, πολύ χαμηλότερη των ορίων που ορίζει η ICNIRP2,3

Τον Μάιο του 2011 ο εκπρόσωπος για τον καρκίνο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, η IARC International Agency for Research of Cancer, μας επιβεβαιώνει ότι ακτινοβολία με συχνότητες 30kHz-300GHz είναι “πιθανώς” καρκινογόνος για τον άνθρωπο (Group 2B).4 H ICNIRP όμως αγνοεί αυτό το σημαντικό συμπέρασμα. Σε αντίθεση με αυτό, τα τελευταία επτά χρόνια, οι αποδείξεις για την καρκινογένεση έχουν σημαντικά αυξηθεί.2,3,5-10

 

244 Επιστήμονες αναφέρουν ότι τα όρια της ICNIRP δεν προστατεύουν

Οι απόψεις της ICNIRP δεν συμφωνούν με αυτές της επιστημονικής κοινότητας που έχει δημοσιεύσει ηλεγμένες επιστημονικές εργασίες όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τις βιολογικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην υγεία. Από το 2015, 244 επιστήμονες έχουν υπογράψει την Διεθνή Επιστημονική Διαμαρτυρία για τα ΗΜ Πεδία11 και πιστεύουν ότι περισσότερο προστατευτικά όρια από αυτά της ICNIRP είναι αναγκαία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας:

Τα όρια της ICNIRP δεν καλύπτουν επιπτώσεις από μακροχρόνια έκθεση σε χαμηλή ακτινοβολία…. και δεν είναι ικανά να προστατεύσουν την δημόσια υγεία…

Πολλές πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις έδειξαν ότι τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία επηρεάζουν ζώντες οργανισμούς σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα των εθνικών και διεθνών ορίων. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο καρκινικών συμπτωμάτων, κυτταρικό στρες, αύξηση των ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του συστήματος αναπαραγωγής, μειωμένες ικανότητες μάθησης και μνήμης και νευρολογικές διαταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στην γενική κατάσταση του ανθρώπου. Η ζημιά εξελίσσεται και πολύ πέρα από τον άνθρωπο καθώς υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις για βλαβερές επιπτώσεις στα φυτά και στα ζώα.

Οι αρμοδιότητες της ICNIRP είναι αμφισβητήσιμες

Η αρμοδιότητα της ICNIRP να ορίζει τα όρια έκθεσης θα πρέπει να αμφισβητηθεί σοβαρά. Η ICNIRP δεν είναι ανεξάρτητη από την βιομηχανία όπως θέλει να παρουσιάζεται.12,13 Οι απόψεις της ICNIRP δεν είναι αντικειμενικές, δεν εκπροσωπούν τον κύριο όγκο των επιστημονικών ανακοινώσεων, είναι επηρεασμένες και υποστηρίζουν την βιομηχανία. Είναι εμφανές από τον ενδοιασμό της να υιοθετήσει τα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας, η ICNIRP προστατεύει την βιομηχανία και όχι την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

O πρώτος επικεφαλής της ICNIRP και οι άλλοι ειδικοί έχουν ή είχαν οικονομικές διασυνδέσεις με την βιομηχανία τηλεπικοινωνιών, την πολεμική βιομηχανία ή την βιομηχανία ενέργειας.12-15

O πρώτος επικεφαλής του προγράμματος WHO EMF χρησιμοποίησε τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας ως ομπρέλα για να προωθήσει τις οδηγίες της ICNIRP ως παγκόσμιες θέσεις – όρια. Το συγκεκριμένο άτομο ήταν υπεύθυνο για την μεταφορά χρημάτων από τις εταιρείες Τηλεπικοινωνιών στον επί κεφαλής του EMF Project του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για αρκετά χρόνια. 13,14

 

Νέα όρια με πραγματική προστασία είναι αναγκαία

Ζητούμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και όλες τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την υιοθέτηση ορίων επί Ιατρικής βάσης16, ανεξάρτητα από όποια συμφέροντα θίγονται σε άμεση ή έμμεση σύνδεση με την βιομηχανία, να εκπροσωπούν την ιατρική επιστήμη και είναι πράγματι προστατευτικά.

 

 1. https://www.icnirp.org/en/activities/publicconsultation/consultation-1.html
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157
 3. www.bioinitiative.org
 4. https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-14/
 5. https://hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486/
 6. https://tandfonline.com/doi/full/10.3109/15368378.2015.1043557
 7. https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf
 8. https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr596peerdraft.pdf
 9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304973
 10. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367
 11. https://emfscientist.org/
 12. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-4/reveh-2016-0060/reveh-2016-0060.pdf
 13. https://www.spandidoscom/10.3892/ijo.2017.4046
 14. https://microwavenews.com/CT.html
 15. https://microwavenews.com/newscenter/iarc-drops-anders-ahlbom-rf%E2%80%93cancer-panel
 16. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf

Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου, 2018

Σημ: Οι υπογράφοντες αυτήν την πρόσκληση έχουν υπογράψει ως άτομα μεμονωμένα και αυτό δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις των εργοδοτών τους ή οργανώσεων με τις οποίες έχουν σχέση.

Prof. David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, University at Albany, State University of New York, USA

Dr. Lennart Hardell, MD, Ph.D, Department of Oncology, University Hospital, Örebro, Sweden (retired) The Environment and Cancer Research Foundation, Örebro, Sweden

Dr. Joel M. Moskowitz, Ph.D. School of Public Health, University of California, Berkeley, USA Dr. Gerd Oberfeld, MD, Public Health Department, Salzburg Government, Austria 

Επιμέλεια Μετάφρασης: Dr. Theodore P. Metsis Dipl.Eng., M.Sc.(Eng.), Ph.D.

                                            Member of European Bioelectromagnetics Association
                                            Mechanical, Electrical, Environmental Engineer, Electrosmog Specialist 

Verified by MonsterInsights