Ασφαλή Παιχνίδια - 2019

- Διαλέξτε τα παιχνίδια με αγάπη αλλά και προσοχή!

Τα παιχνίδια είναι απαραίτητα για την υγιή διανοητική / ψυχοκινητική / κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Όμως πρέπει να είναι ασφαλή, τόσο μηχανικά (φυσική αντοχή, κλπ), όσο και από την άποψη των χημικών ουσιών που μπορεί να περιέχουν. Περαιτέρω, πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας, να μην είναι εύφλεκτα, και να είναι ασφαλή ως προς τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες, αλλά και να μην εκθέτουν το παιδί σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Τέλος, μη ξεχνάτε ότι το κατάλληλο βιβλίο είναι πολύτιμο και αναντικατάστατο δώρο για τα παιδιά, από τους πρώτους μήνες της ζωής τους.

Στον επικαιροποιημένο οδηγό για ασφαλή παιχνίδια (2019), που ακολουθεί, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να ενημερωθείτε κατάλληλα και να κάνετε τις καλύτερες επιλογές, προστατεύοντας τα παιδιά σας:

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη μαγνητογράφηση του προγράμματος Ευ Ζην (13/12/2019), όπου η Δρ. Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου αναπτύσσει το θέμα Συμβουλές για Ασφαλή Παιχνίδια. Ακολουθεί το βίντεο:

Πρόγραμμα Ευ Ζην – Εκπομπή 13/12/2019:

Σε σχετικό άρθρο που αφορά τα Πολυμέσα, η Δρ. Πολυξένη Συρίγου Παπαβασιλείου, Παιδονευρολόγος Επικεφαλής του Νευρολογικού Τμήματος στο παιδιατρικό νοσοκομείο “ΙΑΣΩ Παίδων” στην Αθήνα, εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την “επίδραση της υπερβολικής χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε βασικές λειτουργίες του νευρικού συστήματος παιδιών και εφήβων”. Διαβάστε το στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Επίσης, ακολουθούν συνδέσμοι αναφορικά με την τρέχουσα Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, και σχετικά ενημερωτικά έντυπα της Υπηρεσίας, με τίτλο «Συμβουλές για Ασφαλή Χριστούγεννα», και «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα»:

Τέλος, ακολουθούν σχετικά ενημερωτικά έντυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (από την ιστοσελίδα “ec.europa.eu“, με τίτλο “Έντυπο για την ασφάλεια των παιχνιδιών” (Brochure on toy safety), και “Έντυπο “Συμβουλές για τους καταναλωτές” (Toy safety tips for consumers):

Verified by MonsterInsights