Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και καλπάζει τεχνολογικά, βασικός και διαχρονικός στόχος της Επιτροπής (ΕΕΠΥΠ) είναι η μείωση της έκθεσης του παιδιού και του εμβρύου σε αποδεδειγμένους, θεσμοθετημένους αλλά και άλλους δυνητικούς και αναδυόμενους τοξικούς παράγοντες που ενέχουν σοβαρά τεκμηριωμένους κίνδυνους, αν και εκκρεμεί ακόμα η τελεσίδικη τεκμηρίωση και θεσμοθέτησή τους. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν: χημικές ουσίες, το παθητικό κάπνισμα, η μη ιονίζουσα ακτινοβολία των κινητών και Wi-Fi, η κατάχρηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, ιδίως στα πρώτα χρόνια του Παιδιού και οι αναδυόμενοι κίνδυνοι της Κλιματικής Κρίσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ:

Α. Η Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση – Εκπαίδευση των γονιών και των εκπαιδευτικών για τους κινδύνους και τις σωστές πρακτικές Προφύλαξης του εμβρύου και των παιδιών.
Β. Η Ενημέρωση των παιδιών για τους κινδύνους, αλλά και για τις καλές πρακτικές που τα ίδια μπορούν να εφαρμόσουν. Η Ενδυνάμωσή τους για αυτοπροστασία και διεκδίκηση του δικαιώματος στην υγεία.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Η προσέγγιση βασίζεται στην Αρχή της Προφύλαξης (COM2000), στη Διακήρυξη της Λευκωσίας για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία (2017), στις θέσεις τoυ Ευρωκοινοβουλίου (2009), στο Συμβούλιο της Ευρώπης (2011) και στις εισηγήσεις του Ιατρικού Κόσμου και ιδίως Παιδιατρικών Εταιρειών παγκόσμια.

Ιδιαίτερη στόχευση είναι το σχολείο και το σπίτι, όπου τα παιδιά περνούν ανάλογα με την ηλικία τους τουλάχιστον 60-90% του χρόνου τους και όπου η διαχείριση εξαρτάται αποκλειστικά, ή τουλάχιστον κυρίως, από τους γονείς και τους δασκάλους.

Verified by MonsterInsights