ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιογραφική Διάσκεψη: 27 Ιουνίου 2023, στις 11 π.μ., αίθουσα διασκέψεων Υπουργείου Υγείας.

«ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»

Γιατί και πώς θα προφυλάξουμε τα παιδιά

Η Εκστρατεία πραγματοποιείται από την Εθνική Επιτροπή Κύπρου
«Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού»
σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τελεί υπό την προσωπική αιγίδα της έντιμης Υπουργού Υγείας
Δρος Πόπης Κανάρη, η οποία κήρυξε την επίσημη έναρξή της.

Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Υγείας Δρ Πόπη Κανάρη ανέφερε ότι το Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της ΠΟΥ ευθύνεται για το 80% των επιπτώσεων της νοσηρότητας και 20% των θανάτων (2023) διασυνδέεται με το 40-60 % των περιστατικών καρκίνου, ενώ στον μολυσμένο αέρα αποδίδεται τo 26% των πρόωρων θανάτων παιδιών 0-5 χρόνων. Τόνισε πως για την αντιμετώπιση απαιτείται μια ολιστική/διεπιστημονική προσέγγιση και ιδίως στρατηγικές και πολιτικές που να βασίζονται στην πρόληψη και να μετατοπίζουν το βάρος από την μονόπλευρη φροντίδα της ασθένειας, στην πολύπλευρη προαγωγή της Υγείας. Τόνισε τον σημαντικό ρόλο της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» που στοχεύει στην έγκαιρη αντιμετώπιση αναδυόμενων περιβαλλοντικών κινδύνων και την προστασία του εμβρύου και του παιδιού και την καταξίωση του έργου της διεθνώς. Αναφέρθηκε στους 3 στόχους της εκστρατείας: α) την Προφύλαξη από τον καπνό/ατμό του τσιγάρου και των νέων καπνικών προϊόντων που λανθασμένα θεωρούνται ασφαλή, β) την ασφαλή αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και αποφυγή του εθισμού, τονίζοντας ότι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην λελογισμένη αξιοποίηση και τη διαφύλαξη της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής ανάπτυξης του παιδιού. Γιατί τα παιδιά μας πρέπει να βαδίσουν με επιτυχία στη νέα ψηφιακή εποχή αξιοποιώντας τα πολλαπλά οφέλη της. Για τον 3ο στόχο της εκστρατείας, που είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών από την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα ένεκα της κλιματικής κρίσης, σχολίασε τη σοβαρότητα του προβλήματος της κλιματικής κρίσης που εξελίσσεται σε κρίση υγείας πρωτοφανών διαστάσεων. Κλείνοντας, τόνισε πως «Για την Κυβέρνηση η αποτελεσματική προστασία και η πρόληψη των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην υγεία του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά, αναγνωρίζοντας τον ρόλο και τη σημασία της Επιτροπής, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε έμπρακτη υποστήριξη προς τις δράσεις της. Ταυτόχρονα θα αξιοποιούμε την εμπειρογνωμοσύνη των μελών της Επιτροπής στη στοχοθέτηση και τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών και ενεργειών βασισμένων στο δίδυμο Επιστημονική Τεκμηρίωση και Αρχή της Προφύλαξης, συμβάλλοντας έτσι στη Πρόληψη και Προστασία της υγείας των παιδιών. Θέλουμε να προχωρήσουμε ένα ακόμα βήμα, δηλαδή θεσμοθετώντας την, να ενισχύσουμε τον συμβουλευτικό ρόλο της και να κατοχυρώσουμε το μέλλον και την ανεξαρτησία της, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για εξασφάλιση χορηγιών από ευρωπαϊκά κονδύλια για στοχευμένες έρευνες και παρεμβάσεις.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» τόνισε τον διαχρονικό στόχο της Επιτροπής που, για 19 χρόνια, είναι η ελαχιστοποίηση των ασθενειών των παιδιών περιβαλλοντικής αιτιολογίας μέσω της μείωσης της έκθεσης σε τοξικούς παράγοντες, τους θεσμοθετημένους αλλά και τους σοβαρά τεκμηριωμένους αναδυόμενους κινδύνους. «Θέλουμε να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να ενδυναμώσουμε γονείς, εκπαιδευτικούς και τα ίδια τα παιδιά σε πρακτικές προφύλαξης. Παράλληλα, θέλουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση νομοθεσιών και πολιτικών Δημόσιας Υγείας για το παιδί που να βασίζονται στην Επιστήμη και στις Αρχές της Προφύλαξης (COM 2000) και της Πρόληψης».

Τόνισε πως η προστασία των παιδιών είναι ανεπαρκής. Τα στοιχεία αξιόπιστων μελετών και του CDC αποδεικνύουν αυξητική τάση στην «πανδημία» της καταστροφής της εγκεφαλικής λειτουργίας των παιδιών: εκατομμύρια παιδιά, 1 στα 6 στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ βιώνουν μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, προβλήματα συμπεριφοράς, ΔΕΠΥ, αυτισμό και μείωση του IQ, ενώ στοιχεία του CDC το 2018 και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2017 δείχνουν σταθερά αυξητική τάση σε συγκεκριμένες μορφές παιδικού καρκίνου, ιδίως του νευρικού συστήματος και της λευχαιμίας. Καθώς η χημική βιομηχανία και η τεχνολογία καλπάζουν, παρατηρείται υστέρηση στην εκτίμηση των κινδύνων και ιδιαιτέρα των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και ακόμα μεγαλύτερη υστέρηση στη νομοθετική ρύθμιση ορίων έκθεσης/χρήσης, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά. Για τους 3 στόχους της Εκστρατείας αναφέρθηκαν τα εξής:

  1. Στόχος 1: Προφύλαξη από τον καπνό/ατμό του τσιγάρου και των νέων καπνικών προϊόντων. Τα νέα καπνικά προϊόντα, τόσο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα όσο και ο ναργιλές, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το CDC ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ούτε για τον χρήστη ούτε για τους γύρω του και ιδιαίτερα τα παιδιά. Ο καπνός και ο ατμός περιέχουν τοξικές ουσίες, νικοτίνη και καρκινογόνες ουσίες.

  2. Στόχος 2. Ασφαλής αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, προφύλαξη από την ακτινοβολία και αποφυγή του εθισμού. Στην ψηφιακή εποχή πραγματική πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα διεθνώς είναι πώς θα αξιοποιηθεί με ασφάλεια μια καλπάζουσα τεχνολογία με σημαντικά οφέλη, αλλά και με αρκούντως τεκμηριωμένους κινδύνους στην ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επίγνωση των κινδύνων από γονείς, δασκάλους και παιδιά, εκπαίδευση σε πρακτικές μείωσης της ενεργητικής/παθητικής έκθεσης (π.χ. ενσύρματο διαδίκτυο στο σπίτι και το σχολείο) και ιδίως μια χρήση/αξιοποίηση με καθορισμένα όρια ανάλογα με την ηλικία των παιδιών όπως συστήνουν παγκόσμιοι οργανισμοί, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία κ.ά. Παράλληλα, τα παιδιά πρέπει να μάθουν και να ενδυναμωθούν, ώστε να «ελέγχουν και να αξιοποιούν» την τεχνολογία και όχι να εξαρτώνται από αυτή. Προβλήθηκαν δύο σχετικά φιλμάκια:

https://www.youtube.com/watch?v=FARU_6WOPhA&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=1ffdn9SaCbE

  • Οι δυσμενείς επιπτώσεις κατάχρησης και μη ασφαλούς χρήσης είναι α) ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τον ηλεκτρονικό τζόγο, β) η εξάρτηση από το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές συσκευές γ) οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας της ασύρματης τεχνολογίας στην υγεία είναι σοβαρές, σε σημαντικό βαθμό τεκμηριωμένες και επιβάλλουν προφύλαξη και μείωση της έκθεσης: όπως η πιθανή καρκινογόνος δράση (WHO/IARC 2011) ή Νευροτοξικότητα (με βαθμό τεκμηρίωσης (Β.Τ.) 72%), οι Γενετικές επιδράσεις( Β.Τ 68%), το Οξειδωτικό στρες (Β.Τ 91%) . Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα και ταυτόχρονα απορροφούν πολλαπλάσια ακτινοβολία από τον ενήλικα: Μέχρι 2χ στους ιστούς του εγκεφάλου και μέχρι 10χ στο μυελό των οστών του (Ref WHO/IARC 2011, 102) , 5χ στα μάτια και 30χ στον ιππόκαμπο ένα σημαντικότατο όργανο για την νοητική ανάπτυξη. Για την μείωση της έκθεσης στην ακτινοβολία συστήνεται η εφαρμογή καλών πρακτικών και χρήση ενσύρματου διαδικτύου στο σπίτι και το σχολείο. Η Επιτροπή έχει πλούσιο υλικό και ειδικό οδηγό ενσύρματου διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.paidi.com.cy. δ) Οι επιπτώσεις στην ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού από τη χρήση tablets, ηλεκτρονικών παιχνιδιών από νήπια και μικρά παιδιά είναι σοβαρότατες και σχετίζονται με πιθανότητες για ελλιπή ανάπτυξη, ιδίως της ικανότητας αυτοελέγχου, επικοινωνίας, αυτορύθμισης και ενσυναίσθησης και της ικανότητας ομαδικής επίλυσης προβλημάτων, όπως και δυσκολία ανάπτυξης των ικανοτήτων στα μαθηματικά και τις επιστήμες. Έγινε αναφορά στη ρητή σύσταση της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας «Πριν τα 2 χρόνια, αποφεύγουμε τις οθόνες και τα ψηφιακά παιχνίδια και ιδίως τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς την παρουσία και συμμετοχή ενός ενήλικα». Η Επιτροπή βασισμένη κυρίως στις συστάσεις της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας δημιούργησε τον Οδηγό ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ.

  1.  Ο τρίτος στόχος είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών από την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα ένεκα   της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική κρίση απειλεί την υγεία του παιδιού, ξεκινώντας από τη μήτρα της μητέρας του. Η ζημιά που   προκαλείται στην πρώιμη παιδική ηλικία είναι επίμονη και διάχυτη, με συνέπειες για την υγεία που διαρκούν για μια ζωή. Χωρίς άμεση   δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η κλιματική κρίση θα καθορίσει την υγεία μιας ολόκληρης γενιάς. Αναφορά   έγινε στις καταιγίδες σκόνης και στο σημαντικό έργο του Προγράμματος MEDEA με ενεργή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου για   ανάπτυξη πρακτικών παρεμβάσεων για προστασία του παιδιού, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στην εκστρατεία.

 Οι κύριες δράσεις της Εκστρατείας είναι:

 Δράση 1. Ενημέρωση των εγκύων για την προστασία του εμβρύου και του παιδιού

 Διανομή ενημερωτικού υλικού μέσω του Κέντρου προληπτικής Ιατρικής Αμερίκος Αργυρίου, της Παιδιατρικής και Περιγεννητικής   Εταιρείας, σε Παγκύπρια βάση.

 Διαλέξεις σε Νοσοκομεία.

 Δράση 2. Ενημέρωση γονέων-Εκπαίδευση σε Καλές Πρακτικές

 Ειδικό αφιέρωμα στα πλαίσια της Ημερίδας 2023. Διαλέξεις για νέους γονείς στα Νοσοκομεία Μακάριος ο 3ος, Αμμοχώστου και   Λάρνακας με προοπτική επέκτασης και σε άλλα νοσοκομεία.

 Δράση 3. Εκπαίδευση νηπιαγωγών με απώτερο στόχο την εκπαίδευση των παιδιών και την ενδυνάμωσή τους, ώστε να   αυτοπροστατεύονται και να διεκδικούν το δικαίωμά τους στην υγεία, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τον ΟΕΒ και τον   σύνδεσμο Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων.

 Δράση 4. Δημιουργία Υλικού και Προβολή: Δημιουργία βίντεο, Πρακτικών Οδηγών,

 PODCAST της Επιτροπής «ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΠΙΔΑ», προβολή μέσω ΜΜΕ, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Διαρκής ενημέρωση στην   ιστοσελίδα και στο newsletter www.paidi.com.cy.

 Στο τέλος, ζητήθηκε η συνεργασία όλων των φορέων στην ανάπτυξη και διάχυση της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης και στις   δράσεις ενδυνάμωσης γιατί

Τα παιδιά έχουν Αναφαίρετο Δικαίωμα στην Υγεία και εμείς την Υποχρέωση να το Διαφυλάξουμε!

Verified by MonsterInsights