Ο Ρόλος και η Δράση της Εθνικής Επιτροπής "Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού" (ΕΕΠΥΠ) στο θέμα της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδιοκυμάτων (EMF/RF), στα Πλαίσια των Όρων Εντολής της και της Αποστολής της

Ο Ρόλος και η Δράση της Εθνικής Επιτροπής “Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού” (ΕΕΠΥΠ) στο θέμα της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδιοκυμάτων (EMF/RF), στα Πλαίσια των Όρων Εντολής της και της Αποστολής της

  1. Η Επιτροπή, στα πλαίσια των όρων εντολής της, του συμβουλευτικού της ρόλου και της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει, ανασκοπεί και αξιοποιεί τις ολοκληρωμένες εκτιμήσεις και αξιολογήσεις της υφιστάμενης και τρέχουσας αξιόπιστης έρευνας, που διενεργείται από διεθνή επιστημονικά σώματα για τις επιπτώσεις στην Υγεία από την EMF/RF, σε συνεχή βάση. Βασίζεται στις έγκριτες μελέτες (peer review studies) και πορίσματα από Επιστημονικές Επιτροπές, Οργανισμούς, Ιατρικά Συμβούλια (π.χ. WHO/IARC, Bioinitiative Group, Επιστημονικές Επιτροπές Ευρωκοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρώπης, Οργανισμούς ΑΝSES, NPT/USA). Βαρύτητα δίνεται στα σώματα που η αξιοπιστία τους και η απουσία διασύνδεσης με την βιομηχανία τηλεπικοινωνιών ή/και σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interests), είναι αδιαμφισβήτητη.

H EEΠYΠ έχει στόχο να συμβάλει:

Α) Στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού, επαγγελματιών Υγείας και εκπαιδευτικών, αλλά και των ίδιων των παιδιών. Υποδεικνύουμε τους πιθανούς κινδύνους, σύμφωνα με στοιχεία έγκυρων επιστημονικών μελετών και των συστάσεων έγκριτων επιστημονικών φορέων και προτείνουμε μέτρα πρόληψης – προφύλαξης και λελογισμένη χρήση, σύμφωνα με την τρέχουσα διεθνή πρακτική.

Β) Στη διαμόρφωση πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών που να επιτρέπουν την αξιοποίηση της τεχνολογίας με ασφάλεια και να περιορίζουν τις επιπτώσεις. Η διαμόρφωση θα πρέπει να βασίζεται στη «Διακήρυξη 2017 της Λευκωσίας για την ΗΜΑ» και της Αρχής της Προφύλαξης COM 2000 της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό γίνονται παρεμβάσεις προς Υπουργεία, πρωτίστως Υγείας και Παιδείας, καθώς και στη Βουλή. Στενοί συνεργάτες της είναι όλοι οι συμμετέχοντες φορείς και ιδιαίτερα το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και το διεθνές δίκτυο συνεργατών μας.

  1. Η ΕΕΠΥΠ δεν έχει την αρμοδιότητα, ούτε και την τεχνολογική εξειδίκευση να παρεμβαίνει προς εταιρείες τηλεπικοινωνιών για θέματα κεραιών ή/και άλλων σχετικών τεχνολογικών θεμάτων, η χωροθέτηση/ανάπτυξη/ λειτουργία των οποίων διέπεται από Νομοθεσία. Η Επιτροπή υποστηρίζει βεβαίως σθεναρά την τήρηση διεθνώς αποδεκτών κριτηρίων ασφαλείας ως προς την απόσταση κεραιών από εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οικιστικές μονάδες και παιδικές χαρές. Οι ανάγκες σε αριθμό κεραιών και χωροθέτησης τους αυξάνονται και εξαρτώνται άμεσα από τον βαθμό χρήσης κινητών και άλλων ασύρματων συσκευών από μέρους των πολιτών. Γι’ αυτό, η ευαισθητοποίηση στη λελογισμένη χρήση, μπορεί να συμβάλει στη μείωση και έμμεσα στην άμβλυνση των σχετικών προβλημάτων.

     

    Λευκωσία 2019

Verified by MonsterInsights