«Μειώνουμε την ενεργητική και παθητική έκθεση στην Ακτινοβολία από Κινητά και Wi-Fi στο Μακάρειο Νοσοκομείο – Προστατεύουμε τα παιδιά»

Η Εθική Επιτροπή “Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού” πραγματοποιεί την εν λόγω καμπάνια με την στήριξη της Διεύθυνσης του Νοσοκομείου Μακάριος ΙΙΙ, του Παιδιατρικού Τμήματος, και την συνεργασία του προσωπικού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘΠ).

Σκόπος: Η μεγίστη δυνατή προφύλαξη και ενίσχυση της Υγείας των παιδιών και η ανάδειξη του Μακάρειου Νοσοκομείου ως πρότυπου /πρωτοπόρου νοσοκομείου που εφαρμόζει την Αρχή της προφύλαξης.

Verified by MonsterInsights